Cáo phó thông báo một người đã qua đời, một đài tưởng niệm trực tuyến tưởng nhớ cuộc đời.

Cáo phó trực tuyến

Cáo phó trực tuyến thường được xuất bản trên trang web của nhà tang lễ hoặc trên một tờ báo. Nó giúp thông báo về sự ra đi của người đã khuất và cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ đang được tổ chức như lễ viếng, dịch vụ nhà thờ và chi tiết mai táng.

Cáo phó trực tuyến có thông tin tổng quan về cuộc đời của người đã khuất và danh sách gia đình và những người thân mở rộng. Nó có thể bao gồm nguyên nhân tử vong, hình ảnh, video và luồng trực tiếp của các dịch vụ đang được lưu giữ.

Thường thì mọi người có thể để lại những lời chia buồn hoặc những lời nhắn nhủ trong một cuốn sổ lưu bút, cũng là một cách để gửi hoa đến các dịch vụ.

Cáo phó trực tuyến luôn được công khai và có thể được xem trên trang web của nhà tang lễ hoặc trên một tờ báo.

Thời gian tồn tại của cáo phó trực tuyến phụ thuộc vào nhà tang lễ hoặc tờ báo.

Đài tưởng niệm trực tuyến

Một trang web hoặc trang tưởng niệm trực tuyến hướng tới việc tưởng nhớ, kỷ niệm và tôn vinh cuộc đời của những người đã khuất.

Nó bao gồm hình ảnh, video và kỷ niệm.

Nó có thể bao gồm thông tin chi tiết về gia đình, sở thích, mối quan tâm và hiệp hội mà họ thuộc về, cùng với thông tin chi tiết về ngày sinh.

Gia đình hoặc bạn bè tạo đài tưởng niệm sẽ chia sẻ nó với những người khác và để họ thêm vào nó. Đài tưởng niệm trực tuyến thường chứa một cuốn sổ lưu bút, nơi du khách có thể chia sẻ suy nghĩ, kỷ niệm, ảnh và video.

Một trang web tưởng niệm trực tuyến thường cho phép bạn quyết định xem bạn muốn nó ở chế độ riêng tư hay cho phép bất kỳ ai xem nó.

Lý do tốt nhất để tổ chức lễ tưởng niệm trực tuyến là để đảm bảo người đã qua đời luôn được tưởng nhớ.